Джи Ди Пи ООД подписа посреднически договор

Джи Ди Пи ООД подписа посреднически договор с Интеруут България ЕАД за предлагане на телекомуникационни услуги. Джи Ди Пи ООД ще предоставя оборудване под наем на своите клиенти и по този начин те ще могат да се възползват от телекомуникационните услуги на Интеруут България ЕАД.

Клиентите на Джи Ди Пи ООД ще могат да се възползват от услугата "Цифрова централа под наем", чрез която ще осъществяват достъп до телекомуникационната мрежа на Интеруут България ЕАД.

 

Списък на услугите, които нашите клиенти могат да използват:

1. GLOBAL IP - тази услуга е предназначена за корпоративни клиенти, които имат нужда от гарантиран достъп до Интернет. Тази услуга предлага възможност както за достъп до международен Интернет, така и за достъп до българското Интернет пространство (Peering - BG Traffic).

2. IP VPN - VPN е единствената услуга за изграждане на виртуални частни мрежи акредитирана от CISCO Systems, като CPN (Cisco Powered Network) на територията на Република България. Услугата предоставя възможност за използване на приложения, работещи в реално време - предаване на глас, факс, мултикастинг, видео и аудио.

3. vConnect - това е фиксирана гласова услуга на Интеруут България ЕАД, със следните характеристики:

  • Пренос и комутация в реално време на гласови повиквания инициирани от КЛИЕНТА към публични фиксирани и мобилни национални и международни мрежи.
  • Доставяне на входящи повиквания от публични фиксирани и мобилни национални и международни мрежи към предоставените от ОПЕРАТОРА на КЛИЕНТА абонатни телефонни номера, които са част от географските номера от Националния Номерационен План на Република България.