За контакт

ОФИС СТАРА ЗАГОРА
адрес: гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" № 70
Телефони за контакт:

Административен отдел:+359 42 64 69 92

Търговски отдел:+359 42 64 69 92

Техническа поддръжка:+359 42 64 69 92

e-mail:[email protected]ОФИС СОФИЯ
адрес: град София, ул. "Козлодуй" № 62 ет.1 офис 3
Телефони за контакт:

Административен отдел:+359 2 492 0110

Търговски отдел:+359 2 492 0110

e-mail:[email protected]ОФИС ПЛОВДИВ
адрес: град Пловдив, ул. "Макгахан" № 9
Телефони за контакт:

Търговски отдел: +359 32 57 00 11

Техническа поддръжка:+359 32 57 00 11

e-mail:[email protected]СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН
адрес:
Телефони за контакт:

Техническа поддръжка:+359 878 87 67 47

e-mail:[email protected]ОФИС ВАРНА
адрес: гр. Варна, ул. Ружа 43Б
Телефони за контакт:

Техническа поддръжка:+359 878 87 67 47

e-mail:[email protected]
e-mail за контакт: [email protected]
e-mail за за поддръжка и въпроси: [email protected]