Изпрати твоето запитване сега!

Не ми се зареждат страниците в интернет

Когато се опитам да отворя страница в интернет тя не се зарежда. Компютърът ми работи нормално.

На какво се дължи това?


Последна редакция: 03.04.2009 16:37

Полезна: 42.86%, Оценена 42 пъти.