Изпрати твоето запитване сега!

Репликация на данни на продукти на Микроинвест

Репликация на данни е възможна за продукти, които използват MS SQL база данни.

Репликацията на данните е режим на асинхронен обмен между различни SQL сървъри, който позволява да се работи в реално време при големи обеми от данни, в различни обекти на една фирма свързани чрез Internet, като по канала за връзка се предават само разликите.

Технологията на работа е следната:

1. Инсталира се централен SQL сървър (master), той е водещ;

2. На всяка отдалечена точка се инсталира подчинен SQL сървър (slave);

3. Към един подчинен SQL сървър (slave) могат да се свържат няколко работни места;

4. Програмния продукт решава към кой от двата сървъра да осъществи връзка и къде да чете/записва данните;

5. Централния сървър обработва и разпраща данните до подчинените сървъри, така, че всеки един от тях да има актуални данни;

6. Системата работи автоматично, т.е. без операторска намеса. Всички данни са синхронни и актуални. Едновременно с това базата се съхранява на няколко места, което елиминира необходимостта от архивиране.

Репликацията изисква специално управление на потока на данните и интелигентно разпределя натоварването на машините. При големи номенклатури данните се прочитат локално и системата работи много бързо, като записите се прехвърлят веднага към другите сървъри и всички потребители виждат направените корекции и операции.

 

Ако желаете да направите репликация на данни може да се свържете с нас и да Ви съставим конкретно решение според вашите нужди.


Последна редакция: 23.08.2016 17:45

Полезна: 33.33%, Оценена 6 пъти.