Изпрати твоето запитване сега!

Компютърът ми не иска да се включи

При натискане на бутона за включване компютъра не иска да се включи. На какво може да се дължи това?

Първа причина - проверете дали компютъра е включен към захранване - проследете захранващия кабел дали е включен към контактна мрежа.
Втора причина - извадете захранващия кабел от компютъра. Изчакайте около 2 минути след което го включете отново и натиснете бутона за включване.
Трета причина - на захранващия блок на компютъра има бутон за включване и изключване. Той се намира в близост до куплунга, в който се включва захранващия кабел. Проверете дали бутона не е в позоция "изключен".

Ако компютъра на тръгне обърнете се към нашия сервизен екип за диагностика. Вероятна повреда в захранващия блок на компютъра.
 


Последна редакция: 27.09.2008 19:06

Полезна: 45.36%, Оценена 97 пъти.