Изпрати твоето запитване сега!

Грешка "50 service error" за принтер HP LJ III

При включване на принтера се появява грешка 50 service. На какво се дължи това?
Причините могат да бъдат няколко. Най-често срещаната причина е в захранващия блок на принтера. За да проверим това дали е така изключете принтера от захранващия кабел за 20 минути. След това отново свържете принтера със захранващия кабел и включете принтера. Ако отново се появи грешак 50 service error се обърнете към нашия сервизен екип за повече диагностика. 


Последна редакция: 27.09.2008 18:58

Полезна: 66.67%, Оценена 30 пъти.