Получено финансиране по по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Джи Ди Пи ООД получи финансиране по по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  и сключи договор за предоставяне на финансиране с № BG16RFOP002-2.073-0626-C01.

 

Обща стойност на проекта: 10 000 лева

от които: 8 500 лв. европейско финансиране

и 1500 лв. национално съфинансиране.