Изграждане и администриране на мрежи

Проектиране, изграждане и администриране на мрежи - локални и интернет. Цялостни решения за хотели, конферетни и заседателни зали, търговси центрове и офиси.