Абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка

Високо квалифицирана хардуерна и софтуерна поддръжка 7 дни в седмицата, 24 часа на ден. Постоянен мониторинг на вашата информационна структура, поддръжка, профилактика и незабавно отстраняване на възникнали проблеми.
Със своя екип от професиналисти ние ви осигуряваме постоянна IT помощ и поддръжка подходяща за всички клиенти - от домашни потребители до големи корпоратвни клиенти и компании. Ние не искаме само да отстраняваме възникналите проблеми, а да развиваме технологично вашия бизнес. Основанта ни цел е да осигуряваме качествено изпълнение, обслужване и бързина. Когато възникне проблем Вие може само да ни потърсите и ние ще реагираме веднага (в рамките на 30 минути).

 

Какво ви предлага абонаментната поддръжка?

 

 • Абонаментна и инцидентна професионална поддръжка на пълния набор компютри, сървъри и мрежи;
 • Изграждане и поддръжка на локални, кабелни и безжични мрежи;
 • Инсталация и поддръжка на мейл сървъри, файлови и уеб сървъри, VPN сървъри, бази данни, защитни стени и рутери и други;
 • Поддръжка на активни мрежови устройства;
 • Поддръжка на рутери и друго комуникационно оборудване;
 • Свързване в мрежа на отдалечени обекти (офиси, магазини);
 • Изграждане на виртуални частни мрежи (VPN);
 • Интегриране на решения за IP пренос на данни и глас (VoIP);
 • Диагностика на съществуващи мрежи с цел подобряване на ефективността им и отстраняване на съществуващи проблеми;
 • Създаване и администриране на нови информационни структури, нови потребители и актуализиране на стари;
 • ИТ одит - анализ и оценка на информационни системи;
 • Консултации и продажба на сървъри и мрежово оборудване.
 • Мониторинг на вашите системи - следене за безпроблемна работа на хардуера и приложния софтуер;
 •  Постоянен достъп до Интернет и електронна поща;
 • Безплатна консултация по телефон - Help Desk 24/7
 • Постоянна свързаност на всички компютри към интернет и локалните принтери;
 •  Предоставяне на оборотна техника;
 • Отстъпки при закупуване на компютърна и офис техника, офис обзавеждане и канцеларски материали;
 •  Гарантирано време при критична ситуация - до 1 час;
 • Веднъж в месеца специалист на фирмата посещава задължително вашия офис и извършва софтуерна диагностика на  компютрите във вашата организация;

 

Можете да разгледате нашите абонаментни планове, които са съобразени за всеки един наш клиент независимо той дали е домашен потребител или корпоративен клиент.

ВСИЧКИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ СЕ ДОГОВАРЯТ СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА !